Research

  • M. Heins en F.M.J. van Maanen, De geschiedenis van het Rijk Ngayogyokorto Hadiningrat en de symboliek van de Kraton Ngayogyokorto Hadiningrat, z.j., 32p.
  • F.M.J. van Maanen, Het ontstaan van de Kraton Surakarta Hadiningrat. 1989, 16p.
  • Ch. Manders, De Indonesische vorstendommen in heden en verleden. 1990, 21p.
  • Ch.J.A. Manders, De vorstendommen van Sulawesi, een historisch overzicht. 1992, 24p.
  • J.R. Verbeek en F.M.J. van Maanen, Literatuuroverzicht met betrekking tot de vorstenhuizen van Indonesie.
  • I. Vorstenhuizen op Java. II Vorstenhuizen buiten Java
  • F.M.J. van Maanen, De geschiedenis van de Vorstenhuizen van Bali en Lombok. 1996, 74p.
Advertisements