Our Publications

1. M. Heins en F.M.J. van Maanen

De geschiedenis van het Rijk Ngayogyokorto Hadiningrat en de symboliek van de Kraton Ngayogyokorto Hadiningrat, z.j., 32 p.

2. F.M.J. van Maanen

Het ontstaan van de Kraton Surakarta Hadiningrat. 1989, 16p.

3. Ch. Manders

De Indonesische vorstendommen in heden en verleden. 1990, 21p.

4. Ch.J.A. Manders

De vorstendommen van Sulawesi, een historisch overzicht. 1992, 24p.

5. J.R. Verbeek en F.M.J. van Maanen

Literatuuroverzicht met betrekking tot de vorstenhuizen van Indonesie

I. Vorstenhuizen op Java. II Vorstenhuizen buiten Java

6. F.M.J. van Maanen

De geschiedenis van de Vorstenhuizen van Bali en Lombok. 1996, 74 p.


%d bloggers like this: