Aceh

Sultans of Aceh

Ali Mughayat Syah
1496 – 1528

Salahuddin
1528 – 1537

Alauddin al Qahhar
1537 – 1568

Husain Ali I Riayat Syah
1568 – 1575

Muda
1575

Sri Alam
1575 – 1576

Zainal Abidin
1576 – 1577

Alauddin II Mansur I Syah
1577 – 1589

Buyong
1589 – 1596

Alauddin III Riayat Syah Sayyid al-Mukammil
1596 – 1604

Ali II Riayat Syah
1604 – 1607

Iskandar Muda
1607 – 1636

Iskandar Thani
1636 – 1641

Ratu Safiatuddin Tajul Alam
1641 – 1675

Ratu Naqiatuddin Nurul Alam
1675 – 1678

Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah
1678 – 1688

Ratu Kamalat Syah Zinatuddin
1688 – 1699

Badrul Alam Syarif Hashim Jamaluddin
1699 – 1702

Perkasa Alam Syarif Lamtui Syah Johan Berdaulat
1702 – 1703

Jamal ul Alam Badrul Munir
1703 – 1726

Jauhar ul Alam Aminuddin
1726

Syamsul Alam
1726 – 1727

Alauddin IV Ahmad Syah
1727 – 1735

Alauddin V Johan Syah
1735 – 1760

Mahmud I Syah
1760 – 1781

Badruddin Syah
1764 – 1785

Sulaiman I Syah
1775 – 1781

Alauddin VI Muhammad I Daud Syah
1781 – 1795

Alauddin VII Jauhar ul Alam
1795 – 1815

Syarif Saif ul Alam
1815 – 1818

Alauddin VII Jauhar ul Alam (second time)
1818 – 1824

Muhammad II Syah
1824 – 1838

Sulaiman II Syah
1838 – 1857

Mansur II Syah
1857 – 1870

Mahmud II Syah
1870 – 1874

Muhammad III Daud Syah Johan Berdaulat
1874 – 1903

Advertisements