About Sayoman

Patron

His Royal Highness

Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono XII 

Sayoman Galur Sulur Sentana Ningrat – documentationcentre for the Royal and Noble Families of Indonesia (pusat dokumentasi Kerajaan dan Bangsawan Indonesia) was founded in 1988 to provide a forum for those who are interested in the history and culture of  Royalty in Indonesia. The initiative arose as a result of the founders help towards the restoration of the  partly destroyed Kraton of Surakarta by fire in 1985. Since then Sayoman has amassed information about the varous Royal families in Indonesia. The collection of Sayoman consists of books, documents, fotos and a diversity of artefacts like batik, porcelain and decorations. Next to this our Institute has published booklets about Indonesian Royal families.

Sayoman Galur Sulur Sentana Ningrat heeft tot doel de kennis met betrekking tot de Indonesische vorstenhuizen van heden en verleden te bevorderen en desgevraagd de vorsten steun te verlenen bij het vastlegggen van de familiegeschiedenis en bij de uitvoering van restauratieprojecten.  Hiertoe dient er systematisch onderzoek worden verricht, en dienen documentatie, fotomateriaal en voorwerpen woren verzameld. Uw medewerking is hierbij onontbeerlijk, indien u bijdragen heeft voor ons instituut dan zien wij die graag tegemoet. U kunt ons bereiken via de email van onze website.

Our email: sayoman1988@gmail.com